Úvodní stránka » Projekční a inženýrské práce » Co děláme

Co děláme

 • projekty budov
 • projekty přípojek inženýrských sítí
 • projekty sjezdů a výjezdů na místní komunikace vč. rozhledových trojúhelníků
 • pasporty sítí a staveb (zákres skutečného provedení staveb)
 • inženýrská činnost (doklady nutné pro územní a stavební řízení, světelné a hlukové studie, požárně bezpečnostní řešení a pod.)
 • stavební rozpočty, slepé rozpočty
 • stavební dozory - technický a autorský dozor staveb
 • zkoušky vodotěsnosti jímek
 • výpočty vynětí ze zemědělského půdního fondu
 • vedení agendy dotačních titulů (doklady, smlouvy, vyhodnocení)
 • vypracování záměru pro posouzení vlivu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 sb. (u jednoduchých staveb)

NOVINKY

09.04.2018

Certifikáty SR

od ledna 2018 máme v platnosti nové certifikáty EZÚ na naše výrobky

SR72, SR95, SR56 , 400V, 50HZ, 35(25) mm2, IP44

 

Více…

Jaký typ SR používáte nejčaštěji ?