Úvodní stránka » Stožárové rozvodnice » Environment

Environment

Naše výrobky jsou vyrobeny z materiálů, které nemají negativní dopad na žádnou ze složek životního prostředí, pokud jsou používány v podmínkách, jak byly odzkoušeny a jak doporučuje výrobce.

Při výrobě jednotlivých komponentů jsou používány postupy a procesy, které by mohly ohrozit životní prostředí. Patří zde zejména obrábění kovů, povrchová úprava kovů galvanizací, lisování plastů a setů. všechny tyto činnosti zajišťují kooperační společnosti, které na své výrobky vydávají vlastní prohlášení.

Při kompletaci našich výrobků pracujeme s těmito materiály :

  • Kovové části z ocelového plechu (nosný držák, redukční držák , sběrnicové příložky) – proti korozi jsou kovové prvky chráněny zinkováním včetně chromátování nebo metoda sendzimir
  • spojovací materiál (DIN 127B, DIN125, DIN 7985) – ocelové prvky zinkovné
  • spojovací materiál (DIN 933, 934) – nerezové prvky (zemnící šroub, šroub SVP)
  • příložky nerezové (DIN1.4301IIa)
  • příložky hliníkové (EN 573-3, AW6063, EN 755-2 T66 DIN 1748/2-4)
  • Supraplast BMC 0420/P006 (801/1420 S-NA) (těleso svorkovnice)

Dnem 1.7.2006 vstoupila v platnost směrnice Evropského parlamentu a rady 2002/95/EC RoHS, která zakazuje použití některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Směrnice se vztahuje nejen na výrobce , ale i na dovozce (ze zemí mimo EU), kteří tato zařízení uvádějí na trh v EU po tomto datu.

Směrnice požaduje, aby výrobky až na povolené výjimky neobsahovaly tyto látky:

Pb olovo Cr šestimocný chrom
Hg rtuť PBB polybromované bifenyly
Cd kadmium PBDE polybromovaný difenylether

a týká se těchto zařízení:

Č.: Název skupiny
1 Velké domácí spotřebiče
2. Malé domácí spotřebiče
3. Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení
4. Spotřebitelská zařízení
5. Osvětlovací zařízení
6. Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů)
7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty
10. Výdejní automaty

Tímto potvrzujeme, že žádné námi dodávané produkty neobsahují látky nebo nepřekračují limity podle směrnice 2002/95/EC RoHS, která zakazuje použití některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Likvidace výrobků po skončení životnosti:

  • Kovové části výrobků – lze materiálově využít prostřednictvím oprávněných osob v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění
  • Plastové díly – je možno po separaci materiálově využít v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.
  • Papírové přepravní obaly – splňují podmínky pro uvádění obalů na trh, stanovené zákonem č. 477/2001 Sb. v platném znění.

Na naše výrobky je ve smyslu zákona č. 22/1997 sb a nařízení vlády č. 17/2003 vydáno prohlášení o shodě. Výrobky jsou označeny symbolem CE.

NOVINKY

09.04.2018

Certifikáty SR

od ledna 2018 máme v platnosti nové certifikáty EZÚ na naše výrobky

SR72, SR95, SR56 , 400V, 50HZ, 35(25) mm2, IP44

 

Více…

Jaký typ SR používáte nejčaštěji ?